PHP Advance
หลักสูตร PHP Advance
สอนทำเว็บไซต์ Advance Application (สอน PHP ระดับสูง) 20 ช.ม. 4,500 บาท

เน้นการเขียนโปรแกรมในส่วน Algorithm การออกแบบระบบ
สำหรับงานขนาดใหญ่ / งานที่ต้องประสานงาน Database Optimization และ Normalization OOP Framework (Cake PHP) ระบบความปลอดภัย

ชั่วโมงที่ 1- 4
  • การใช้งานฟังก์ชั่นด้านคณิตศาสตร์ , การใช้งานฟังก์ชั่นเกี่ยวกับข้อความ
  • การใช้งานฟังก์ชั่นเกี่ยวกับวันที่และเวลา
  • การสร้างฟังก์ชั่นขึ้นเองเพื่อ เช็คข้อมูลในฟอร์มว่าตรงตามต้องการหรือไม่
ชั่วโมงที่ 5-8
  • การเขียนโปรแกรมเพื่อส่งเมล์จากเว็บไซต์ , การสร้างสมุดเยี่ยมชม , การสร้างตัวนับผู้เยี่ยมชม
ชั่วโมงที่ 9-12
  • การใช้ภาษา PHP ติดต่อฐานข้อมูลแบบหลายๆ ตารางพร้อมกัน
  • ประยุกต์การค้นหาข้อมูลตามเงื่อนไขแบบต่างๆ
ชั่วโมงที่ 13-16
  • สร้างระบบงาน PHP แบบง่ายๆ ตามหัวเรื่องที่ผู้เรียนสนใจ ด้วยตัวเอง โดยมีครูผู้สอนคอยให้คำแนะนำ
ชั่วโมงที่ 17-20
  • วิเคราะห์และชี้แนะ ความถูกต้องและหลักการของระบบงาน ที่ผู้เรียนสร้างขึ้น
  • สรุปแนวทางในการพัฒนาความรู้ด้วยตัวเองและการประกอบอาชีพ
สิ่งที่จะได้ใน Course เรียน PHP Advance
มี E-book แจก สำหรับผู้ที่ชอบอ่าน ทางเรามี E-book write เป็น DVD แจกให้มากมาย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มากกว่า 20 เล่ม
หนังสือ PHP เพื่อการทบทวนทางตำรา แจกหนังสือ PHP ให้ศึกษา
Code โปรแกรม ตัวอย่าง Code โปรแกรมมากกว่า 50 ตัวอย่าง
มี VCD สอน มี VCD สอนจากคณาจารย์ทั้ง 5 ท่าน มากกว่า 20 ชั่วโมง แจกให้
ได้ปฏิบัติใช้งานจริง เรียนที่นี่ จะได้พบการเรียนแบบ Learning by Doing คือ ได้เรียนรู้จริงด้วยการฝึกปฏิบัติทุกๆ สิ่งที่ทางเราสอน คุณจะได้เห็นผลการใช้งานของโปรแกรมและเพื่อฝึกทักษะ
เรียนจบแล้วมีหนังสือรับรองและใบประกาศนียบัตร