อบรม PHP (Basic)

สอนทำเว็บไซต์ขั้นพื้นฐานตั้งแต่เบื้องต้นจนอัพโหลดลงอินเตอร์เน็ตได้เหมาะสำหรับผู้ทำเว็บไซต์ที่ยังไม่มี ความรู้พื้นฐาน
20 ชม.
3,500 บาท
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML
การติดตั้งโปรแกรมที่ใช้ในสร้างเว็บไซต
เรียนรู้คำสั่ง HTML เช่น กำหนดรูปแบบเอกสาร HTML,การขึ้นบรรทัดใหม่,การเว้นวรรค
การเขียนคำสั่ง PHP แทรกรวมกับภาษา HTML
การสร้าง Form
การสร้างปุ่ม Submit , Reset , การส่งค่าจากฟอร์มไปให้ PHP
การลบข้อมูลออกจากฐานข้อมูลด้วยคำสั่ง Delete
การสร้าง Function เบื้องต้น
สรุปภาพรวมการเรียนภาษา Basic Web Application (PHP)

อบรม PHP (Advance)
สำหรับผู้สนใจเรียน PHP ที่ต้องการพัฒนาระบบเพื่อใช้ในองค์กร เช่น ระบบตะกร้าสินค้า ระบบจองห้องพัก ระบบจัดการสมาชิก
20 ชม.
4,500 บาท
การใช้งานฟังก์ชั่นด้านคณิตศาสตร์ , การใช้งานฟังก์ชั่นเกี่ยวกับข้อความ
การใช้งานฟังก์ชั่นเกี่ยวกับวันที่และเวลา
การสร้างฟังก์ชั่นขึ้นเองเพื่อ เช็คข้อมูลในฟอร์มว่าตรงตามต้องการหรือไม่
การเขียนโปรแกรมเพื่อส่งเมล์จากเว็บไซต์ , การสร้างสมุดเยี่ยมชม
การใช้ภาษา PHP ติดต่อฐานข้อมูลแบบหลายๆ ตารางพร้อมกัน
ประยุกต์การค้นหาข้อมูลตามเงื่อนไขแบบต่างๆ
สร้างระบบงาน PHP แบบง่ายๆ ตามหัวเรื่องที่ผู้เรียนสนใจด้วยตัวเอง
วิเคราะห์และชี้แนะ ความถูกต้องและหลักการของระบบงาน ที่ผู้เรียนสร้างขึ้น
สรุปแนวทางในการพัฒนาความรู้ด้วยตัวเองและการประกอบอาชีพ

อบรม SEO

สอนโปรโมทเว็บไซต์ของคุณให้ติดอันดับของ Search Engine ชื่อดัง เช่น google , Yahoo , Bing การทำ SEO เป็นการทำ E-Marketing ที่ดีที่สุด
15 ชม.
5,000 บาท
รู้จักกับ Search Engine ที่มีผู้ใช้งาน 10 อันดับแรก ทั่วโลก
วิธีการเก็บข้อมูลของ Search Engine
หลักการเรียงลำดับข้อมูลที่ถูก Indexed ของ Search Engine
การเรียกดูหน้าเว็บที่ถูก Indexed , จำนวน link ของเว็บไซต์ ที่เชื่อมโยง
การวางโครงสร้างภายในของเว็ปไซต์สำหรับ SEO ( On-Page Factor)
Domain name และ URL มีผลต่อการทำ SEO อย่างไร
การเขียน Title ความสำคัญของ Title , Meta ประเภทต่าง ๆ และความสำคัญ
การวาง content เว็บไซต์ และการให้ความสำคัญของ content , การวาง keywords
การทำ SEO ในส่วน ภายนอก ( off – page factor)
Link – Oneway link , Two way link , คุณภาพของ link
ความสำคัญของ Pagerank วิธีวัดค่า pagerank , วิธีเพิ่มค่า pagerank เว็ปไซต์
การ Submit เว็ปไซต์ ใน Directory ต่าง ๆ , DMOZ
การทดลองทำ SEO กับเว็ปไซต์จริง
การวิเคราะห์เว็ปไซต์ในส่วนของ SEO ผู้เยี่ยมชม , ความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชม
SEO Tools ทั้งในส่วนการวัดความเร็วการโหลด , ขนาดเว็ปไซต์
เครื่องมือวัดสถิติ เช่น Google Analytics การใช้สมัครใช้บริการ เมนูในส่วนต่าง ๆ
Webmaster Tools เครื่องมือในการวัดความสำเร็จทางด้าน
เครื่องมือในการหา Keywords มองแนวโน้ม Keywords – Google Trends
ข้อสอบ E-marketing และ SEO

การสร้างเว็บไซต์
สอนวิธีการใช้งานเว็บไซต์สำเร็จรูปที่มีผู้ใช้มากที่สุดในโลก อย่างเช่น Wordpress ซึ่งเนรมิตเว็บไซต์ได้ภายใน 5 นาที
7 ชม.
2,000 บาท
วิธีการดาวน์โหลด Wordpress ล่าสุด , วิธีการ Install ลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ
วิธีการใช้งาน Wordpress , วิธีการตกแต่ง Wordpress ให้สวยงาม , วิธีการอัพขึ้น เว็บ
วิธีการแต่ง Wordpress ให้ Friendly กับ Search Engine