รายชื่อองค์กร ที่ให้ความไว้วางใจ ส่งบุคลากรอบรมกับเรา
มหาวิทยาลัยอัญสัมชัญ
โรงพยาบาลกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
โรงเรียนเบญจมมหาราช
โรงพยาบาลปิยะเวช
Dream House & Design Co.,Ltd.
บริษัทเพรชิเดนท์ เบเกอร์รี่ จำกัด(มหาชน)
บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สแต็ทส์ชิพแพ็คส์(ประเทศไทย)จำกัด
บริษัท Phuket Plus Co.,Ltd.
ธนาคารสินเอเซีย
SAMSUNG
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)
บริษัท พรีม่าโกลด์ อินเตอร์
บริษัท ทูพลัส ซอฟท์ จำกัด
Unilever
MPO ASIA CO.,LTD.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ฟินิกซ์ประกันภัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
บริษัท นิชิกุระ (ประเทศไทย) จำกัด
วัฏฏะ คลาสสิฟายด์ส จำกัด
N.C.C. Management & Development
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
กรมที่ดิน
บริษัท วินทอรี่ จำกัด
Yokogawa (Thailand) Ltd.
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
TurboCare (Thailand) Ltd.
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
มหาวิทยาลัยสยาม
บริษัท วิชั่นเน็ต จำกัด
มหาวิทยาลัยรามคำแหง