สถานที่เรียน
บริษัท เวิลด์ ไอที เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ซอย ลาดพร้าว 28 ใกล้รถไฟใต้ดินลาดพร้าว (แยกรัชดา-ลาดพร้าว)
460 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร.02 938 1964

มือถือ 083 6115151 อ.จักรี บุณยนฤธี