การชำระเงิน
โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารบริษัท บจก. เวิลด์ไอที เอ็นจิเนียริ่ง
ธนาคารกสิกรไทย สาขา ย่อยลาดพร้าว 71 เลขที่ 6012013084
ธนาคารกรุงไทย สาขา ย่อยลาดพร้าว 71 เลขที่ 7600026058
ธนาคารกรุงเทพ สาขา ถนนนาคนิวาศ เลขที่ 9180022106
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ย่อยลาดพร้าว 71 เลขที่ 2532069344

แจ้งชำระเงิน