ตารางเรียน
หลักสูตร รอบธรรมดา
(จันทร์-ศุกร์)
รอบวันหยุด
(เสาร์-อาทิตย์)
รอบพิเศษ
(จันทร์ – อาทิตย์)
PHP Basic 20 ชม. 13.00 น. - 17.30 น. 09.30 น. - 17.30 น. 18.00 – 21.00
PHP Advance 20 ชม. 13.00 น. - 17.30 น. 09.30 น. - 17.30 น. 18.00 – 21.00
Search Engine Optimization (SEO) 15 ชม. 13.00 น. - 17.30 น. 09.30 น. - 17.30 น. 18.00 – 21.00
เว็บไซต์สำเร็จรูป 7 ชม. 13.00 น. - 17.30 น. 09.30 น. - 17.30 น. 18.00 – 21.00
  • สมัครเรียนวันนี้รับ DVD การสอนและ E-BOOK ไปแบบฟรี ๆ
  • PHP Basic + PHP Advance ปกติ 8,000 ลดเหลือ 6,500
  • PHP มาเรียนคนที่ 2 ลดทันที 50%
  • ไม่เข้าใจ เรียนซ้ำได้ฟรีหนึ่งปี
  • จบแล้วมีใบประกาศนียบัตรมอบให้